ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.